2017-09-11

Externa nyheter

Gammalt och nytt sida vid sida

Den 99-åriga kraftstationen i Storfors hade öppet hus i fredags. Då var tegelbyggnaden mitt i Storfors öppen för allmänheten och man kunde där se skillnaden mellan en gammal turbin och en betydligt nyare.

Läs mer här