2018-05-04

Externa nyheter

Gävleborna måste bli bättre på att engagera sig i planeringsstadiet

Gävle kommun antog en ny översiktsplan förra året och jag undrar varför ni inte engagerade er då? Jag citerar översiktsplanen rakt av:

”I Gävle kommun finns två områden av riksintresse för vindkraft, Storgrundet och Finngrundet. Båda dessa områden ligger till havs och endast delvis inom kommunens geografiska område. Gävle kommun ställer sig positiv till havsbaserad vindkraft inom dessa två riksintresseområden under förutsättning att andra intressen såsom farleder och viktiga naturvärden inte påtagligt skadas”.

Läs mer här