2016-09-16

Externa nyheter

”Ge alla hushåll möjlighet att producera egen förnybar el”

De som äger andelar i solcellsparker eller vindkraftverk borde också få ta del av skattelättnader, skriver representanter från bland annat Hyresgästföreningens Riksförbund, Sveriges Konsumenter och nätverket 100% förnybart i en debattartikel.

Läs mer på Aktuellhallbarhet.se