2021-06-02

Externa nyheter

GE lanserar nytt koncept för flytande vindkraftverk

Chefsingenjören liknar det vid att ”placera en buss ovanpå en stolpe”. Flytande vindkraftverk gör det möjligt att placera elproduktion på större djup längre ut till havs.

Läs artikeln i NyTeknik.