2013-04-08

Externa nyheter

GE revolutionerar med ny generator

Med General Electrics nya generator ”Hydrogenie”, byggd med supraledare, skulle svensk vattenkraft kunna öka sin produktion motsvarande 22 procent av kärnkraften. Kan effektivisera vindkraften med 20 procent.

Läs hela