2017-11-10

Externa nyheter

GE-turbiner i Markbygden ska förebygga isbildning

Vindkraftparken Markbygden tar form allt mer. GE ska leverera 179 vindkraftverk med ett egenutvecklat system för att undvika isbildning på rotorbladen.

Läs mer här