2021-06-14

Externa nyheter

Gedigen process för vindkraftsetablering

Naturskyddsföreningen känner också till att tillståndsprocessen för vindkraftsetableringar anses mycket rättssäker och gedigen. Hänsyn tas till de tidigare nämnda skälen till lämplighet med hjälp av samrådsprocesser och oberoende experter i flera led. Vi vill vara tydliga med att ingen del av den tänkta parken befinner sig inom Koppången eller andra skyddade naturområden.

Läs mer: https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt-gedigen-process-for-vindkraftsetablering