2012-06-13

Externa nyheter

Gemensam vindkraftsastning ger stora miljövinster

 Örebro kommun tillsammans med Kumla kommun gör en stor satsning för klimatet genom att bygga fler vindkraftverk. De båda kommunerna kommer att starta ett vindkraftbolag som fram till år 2020 planerar att bygga minst 20 nya vindkraftverk.

Läs hela