2019-07-01

Externa nyheter

Gemensam vindkraftstyrning på Gotland

På Gotland, som har utsetts av regeringen till ett pilotprojekt i energiomställningen, har genombrott gjorts bland annat för att styra vindkraftsparken. Av Gotlands 136 vindkraftverk kan nu 133 styras gemensamt i fråga om hur de ska användas för att bäst bidra med förnybar energi. Modellen för att styra vindkraftanvändningen har fått namnet Vindstyr och är en av de första av sitt slag.

Läs artikeln från Aktuell Hållbarhet.