2014-05-09

Externa nyheter

Generera elektricitet med vingar

Ett nytt litet vindkraftverk har utvecklats efter principen bakom fåglarnas vingrörelse och utformning. I motsats till konventionella mindre vindkraftverk, använder det här systemet två par motsatta vingar istället för rotorblad för att generera ström.

Läs hela