2017-04-18

Externa nyheter

Genombrott: vindkraft utan subvention

Danska Dong Energy har lagt ”nollbud” på två vindkraftprojekt vid den tyska Nordsjökusten. Energibolaget begär därmed inga som helst subventioner. I stället ska försäljning av genererad el till marknadspris helt finansiera vindkraftverken.

Läs mer här.