2013-01-18

Externa nyheter

Genombrott i solcellsforskningen

Forskare vid Lunds tekniska högskola har gjort ett genombrott i solcellsforskningen. Med hjälp av så kallade nanotrådar har forskarna tagit fram en ny solcell som banar väg för effektivare och billigare solceller.

Läs hela