2010-04-20

Externa nyheter

Give Europe a breath of fresh air!

Europa står inför tuffa utmaningar under de kommande åren, bland annat klimatförändringar. Vindkraft minskar Europas beroende av importerade fossila bränslen, den sänker elpriserna och släpper inte ut någon koldioxid.

European Wind Energy Association, EWEA, har nu startat kampajen ”Give Europe a breath of fresh air”. Här kan den som vill gå in och adoptera ett vindkraftverk.

Till kampajen