2017-01-20

Externa nyheter

Gjorda landvinningar i klimatfrågan måste försvaras

Nya världspolitiska vindar ger ny luft under klimatskeptikernas vingar. Det märks i debatten som följer sex huvudlinjer;

  • Förnekar klimatforskningen.
  • Etablerar falska samband.
  • Ställer klimatfrågan mot andra värden.
  • Utmålar en konspirationsteori.
  • Påstår att förhandlingarna misslyckats.
  • Förminskar klimatengagemanget.

Utifrån den mycket breda samsynen kring hur akut klimatfrågan är, kan man tro att en och annan klimatskeptiker inte gör så stor skillnad. Men gjorda landvinningar i klimatfrågan måste försvaras, inte minst i dessa tider.

Läs mer här