2008-03-04

Externa nyheter

Global Wind Day 2009

Global Wind Day 2009

Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening anordnar Global Wind Day 2009, den 13-15 juni på olika platser i Sverige. Planeringen är igång och ett flertal aktiviteter kommer att anordnas för allmänheten. Syftet är att uppmärksamma vindkraften som en av lösningarna på klimatproblematiken.
Vi ser gärna att såväl våra medlemmar som andra vindkraftägare ställer upp med aktiviteter under Global Wind Day 2009.
Klicka för mer information.