2020-02-12

Externa nyheter

Globala utsläpp kvar på samma nivå

De globala koldioxidutsläppen ökade inte förra året. Det innebär ett litet trendbrott. I EU minskade utsläppen med fem procent (…).

De främsta anledningarna till att utsläppen inte ökade är minskade utsläpp från elproduktion i utvecklade ekonomier, tack vare att förnyelsebara källor som sol- och vindkraft fått en allt större roll. Dessutom har naturgas ersatt kol som bränslekälla och kärnkraftsproduktionen ökat.

Läs artikeln från DN.