2015-12-14

Externa nyheter

Globalt klimatavtal klart – men vad betyder det?

Sveriges Radio, redogör för klimatavtalet.
Jordens medeltemperatur­höjning ska vara väl under två grader, med sikte på 1,5 grader, det är huvudmålet med klimatavtalet. Men är det realistiskt, och hur kommer avtalet påverka vardagen i Sverige?

Läs hela