2012-05-03

Externa nyheter

Globalt kompetenscenter för vindkraft till Danmark

BayerMaterial Science meddelar att man avser etablera ett globalt kompetens- och utvecklingscenter för vindenergi i Otterup, Danmark. Centret ska koordinera koncernens globala utvecklingsaktiviteter gällande avancerade material till vindenergiapplikationer.

Läs hela