2011-11-13

Externa nyheter

God affär att upplåta mark för vindkraft

Markägare tjänar bra med pengar på att upplåta sin mark till vindkraft. Vid stora etableringar kan det handla om ersättningar på flera miljoner kronor varje år. Ersättningen brukar ligga på mellan 100 000 och 200 000 kronor per verk och år. Ofta får markägare årligen cirka fyra procent på bolagets bruttoförsäljning av elen från ett verk, säger Björn Hermansson, handläggare på miljökontoret i Dalsland.

Läs hela