2011-04-26

Externa nyheter

Goda förutsättningar att ersätta kärnkraften

Rapport från bland annat Naturskyddsföreningen, november 2010:
Det är glädjande att på årsdagen av Tjernobyl-katastrofen kunna konstatera att det är fullt möjligt – och dessutom samhällsekonomiskt smartare – att satsa på förnybara energikällor istället för att bygga ut kärnkraften i Sverige.

Läs hela