2013-09-04

Externa nyheter

Goda råd om vindkraft i skrift från LRF

I skriften “LRF och vinkraft – vår policy” betonas att det är viktigt att planerings- och beslutsprocesser blir mer demokratiska så att alla berörda kommer med i arbetet. Där beskrivs även olika sätt för en markägare att engagera sig i ett vindkraftprojekt.

Läs hela