2018-01-08

Externa nyheter

Google har nått sitt mål om 100 procent förnybar energi

Google har nu sammanlagt köpt 3 GW förnybar energi – vilket är lika mycket som alla deras kontor och datacenter runt om i världen använder årligen. Och lika mycket el som San Francisco förbrukar.

Läs mer här