2015-10-21

Externa nyheter

Google köper del av Afrikas största vindkraftspark

I samband med att Afrikas största vindkraftspark Lake Turkana står färdig 2017 kommer Google förvärva Vestas andel på 12,5 procent i projektet. Några finansiella detaljer kring affären framgår inte av det pressmeddelande som skickats ut.

Läs hela