2014-01-22

Externa nyheter

Google köper vindkraft av Eolus Vind

Eolus Vind AB, med huvudkontor i Hässleholm och Google har tecknat ett tioårigt avtal innebärande att Google kommer att köpa all el som produceras från 29 vindkraftverk som Eolus etablerar i fyra vindkraftparker i södra Sverige. Dessa ska försörja Googles finska datacenter med förnybar el.

Läs hela