2019-12-17

Externa nyheter

Göteborg Energi och Stena Renewable i storaffär om vindkraftsel

Göteborg Energi och Stena Renewable har slutit ett treårigt avtal om leveranser av vindkraftsel. Avtalet innebär att Göteborg Energi hanterar Stena Renewables samlade produktion om cirka 900 GWh vindkraftsel om året i tre år.

– Det här är en av våra största affärer på elhandelssidan någonsin och det känns extra roligt att vi som två väletablerade Göteborgsföretag kan sluta det här avtalet. För våra kunder innebär avtalet ökade möjligheter att stärka sitt klimatarbete genom att köpa förnybar el från vindkraft, säger Alf Engqvist, VD på Göteborg Energi.

Läs pressmeddelandet