2014-05-16

Externa nyheter

Gotland kan få pilotanläggning där vindkraftsel omvandlas till gas

Överskottsel från vindkraft kan bli gas i en pilotanläggning som ett företag funderar på att dra igång på ön. Det som talar för Gotland är bland annat att intresset för vindkraft är stort, men också att gotlandsbolaget planerar att driva en ny färja med gas.

Läs hela