2014-01-15

Externa nyheter

Gotlands smarta elnät ska bli självläkande

Energimyndigheten har beviljat 15 miljoner kronor i stöd till Gotlands Energi AB för etapp 2 av utvecklingsprojektet Smart Grid Gotland. Nya installationer ska ge ett ”självläkande” nät som kan ge minskad avbrottstid till kunderna.

Läs hela