2011-12-22

Externa nyheter

Greenbytes nya verktyg snabbar upp utvecklingen av vindkraft i Sverige

Greenbytes nya verktyg Wind Map uppmärksammar goda vindlägen. Målet är snabbare utveckling av vindkraft i Sverige. Bolagets VD tror och hoppas att goda vindlägen ska bli uppmärksammade i större utsträckning och aktuella för etablering av vindkraft.

Läs hela