2011-05-03

Externa nyheter

Greenpeace: Dags att gå från ord till handling!

Patrik Eriksson, kampanjchef för Greenpeace, skriver på debattsidan hos vlt.se: Energiminister Maud Olofsson och miljöminister Andreas Carlgren skriver att regeringens energiöverenskommelse innebär att vi i Sverige äntligen minskar vårt beroende av kärnkraft. Greenpeace välkomnar intentionerna att bygga ut den förnybara energin.

Läs hela