2020-11-26

Externa nyheter

Grön vätgas ger hopp om att lösa klimatkrisen

Grön vätgas har på kort tid seglat upp som klimaträddare. Gruvjätten LKAB är den senaste stora utsläpparen som har aviserat en storsatsning. EU:s klimatkommissionär Frans Timmermans pekar ut vätgasen som ”den nya energins rockstjärna”. Men kritiker pekar på problem.

Vätgas kan ersätta fossila bränslen inom industrin, flyget, i lastbilar och för kraftvärme. Dessutom kan den användas för att lagra el från sol och vindkraft.

Så kallad grön vätgas som framställs av el från förnybara källor släpper bara ut vattenånga. Det har gjort att vätgas på kort tid har blivit den energilösning som många vill satsa på när samhället snabbt behöver ställa om för att nå klimatmålen.

Läs artikeln från DN.