2016-02-19

Externa nyheter

Gröna flygplatser

Allt fler flygplatser försöker locka till sig fler passagerare för transit med hjälp av miljövänligare anläggningar. En stor utmaning för många då de flesta flygplatser byggdes när hållbarhet bara handlade om design.

Läs hela