2019-05-17

Externa nyheter

Guide om EU-valet: Det vill partierna om klimatet – och så har de agerat i EU

Miljön och klimatet är de svenska väljarnas viktigaste fråga i EU-valet 26 maj. Men vad betyder egentligen en röst på de olika partierna?

JA – Det har EU-parlamentet inflytande över
■ Vilka lagar EU stiftar på klimat- och miljöområdet.
■ Hur mycket av EU:s budget som satsas på klimat och miljö (2018 var det över 300 miljarder kronor).
■ Hur handeln med utsläppsrätter ska fungera.
■ Vilka mål för minskade utsläpp och mer förnybar energi som EU ska ha.
■ Vilka utsläppskrav som ska ställas på bilar.

NEJ – här har EU-parlamentet inget att säga till om
■ Om Sverige ska avveckla eller utveckla kärnkraften.
■ Hur riksdagen använder den svenska statsbudgeten i klimatarbetet.
■ Hur hög koldioxidskatten eller andra svenska klimatskatter ska vara.
■ Om Sverige sätter högre mål än EU för den svenska klimatomställningen.

Gå till guiden i DN.