2012-05-09

Externa nyheter

Hajtänder ska tysta vindkraften i Kåphult

Mindre buller och mer kräm. Vindkraftverken i Kåphult ska förses med ljuddämpande hajtänder för cirka tio miljoner. Det är väldigt effektivt, säger Lars Fröding på Arise Windpower.

Läs hela