2011-08-02

Externa nyheter

Hälften av all ny elproduktion i världen är förnybar

Förnybar energi utgjorde hälften av all nyinstallerad elektrisk kapacitet i världen under 2010, och blir allt viktigare för både uppvärmning och transporter. Det visar Renewables 2011 Global Status Report, som presenterades i mitten av juli. Allt som allt rörde det sig om 194 gigawatt av ny elektrisk kapacitet från förnybara källor.Vid årsskiftet 2010/2011 kom 16 procent av den globala energianvändningen från förnybara energislag.


Läs rapporten