2016-10-27

Externa nyheter

Hälften av energikapaciteten är nu förnybar

För första gången är nu förnybar energi större än kolkraften. Under förra året kom hälften av världens potentiella energi från förnybara källor och andelen kommer fortsätta att öka.

Läs mer här