2018-11-02

Externa nyheter

Hall: Säkringsstrategin gör att vi missat prisuppgången

Vattenfall har i princip inte kunna tillgodogöra sig de kraftigt stigande elpriserna under året, uppgav vd Magnus Hall under presentationen av Q3-rapporten på tisdagen.

– Utvecklingen under året har varit ett kraftigt höjt systempris. Vi har säkrat vår produktion [på en lägre prisnivå] och prisökningen har knappt haft någon effekt alls på vårt resultat, sa han.

Läs artikeln här.