2017-10-19

Externa nyheter

Hållbar energiförsörjning i pilotprojekt

Idag invigs Sveriges första lokala energisystem i Simris på Österlen av Jennie Nilsson, ordförande för regeringens näringslivsutskott.
Energisystemet består av 100 procent förnybar och lokalt producerad el. Projektet, som drivs av energijätten E.ON med Coromatic som en av parterna, har bestått i att planera, bygga, installera och säkra driften för de 140 hushållen i byn med hjälp av sol- och vindkraft utan tillgång till det nationella elnätet.

Läs mer här