2018-03-09

Externa nyheter

Hållbar finansiering: EU-Kommissionens handlingsplan för en grönare och renare ekonomi

Idag presenterar Europeiska kommissionen sin strategi för ett finansiellt system som stöder EU:s agenda för klimatet och hållbar utveckling.

Dagens handlingsplan för hållbar finansiering är en del av kapitalmarknadsunionens insatser för att koppla ihop finansieringskällorna med särskilda behov i den europeiska ekonomin till förmån för vår planet och vårt samhälle. Det är också ett av de viktigaste stegen mot genomförandet av det historiska Parisavtalet och EU:s agenda för hållbar utveckling.

Läs mer här