2018-02-04

Externa nyheter

Hållbara finanser: Expertgrupp anger riktlinjerna för en grönare och renare ekonomi

EU-kommissionen välkomnar slutrapporten från expertgruppen för hållbar finansiering, som innehåller strategiska rekommendationer för ett finansiellt system som stöder hållbara investeringar.

Läs mer här