2020-08-13

Externa nyheter

”Hållbart elsystem kan uppnås med förnybart”

Kärnkraft är inte så pålitlig och möjlig att planera som artikelförfattarna påstår, skriver professor Lennart Söder i en replik.

Energidebattören Lars-Evald Kaliff och KTH-professorn Janne Wallenius skriver i Svenska Dagbladet under rubriken ”Med ny teknik kan elsystemet bli hållbart”. Deras tes är att ”det går att ersätta dagens befintliga sju svenska kärnkraftsreaktorer med 150 små blykylda reaktorer”.

Det är självklart intressant att utveckla ny teknik, men argumentationen kring elsystemet är dock tveksam (…).

Läs repliken i SvD.