2018-11-23

Externa nyheter

Halten av växthusgaser i atmosfären fortsätter att öka

Halten av växthusgaser i atmosfären nådde nya högstanivåer 2017 enligt WMO:s årliga rapport Greenhouse Gas Bulletin. De ser inga tecken på vändning eller minskning av ökningstakten. Halten av växthusgaser i atmosfären driver den långsiktiga klimatförändringen, höjningen av havsnivån, försurningen av haven och förekomsten av mer extremt väder. 

I den årliga rapporten om växthusgaser i atmosfären redovisar världsmeteorologiorganisationen WMO att koncentrationen av samtliga växthusgaser fortsatte att öka under 2017.

I ett pressmeddelande understryker WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas allvaret i situationen när han pekar på att senast det var liknande halter av växthusgaser i atmosfären var för 3-5 miljoner år sedan, då det var 2-3 grader varmare och havsnivån var 10-20 meter högre än nu.

– Vetenskapen är tydlig. Utan snabba nedskärningar i koldioxid och andra växthusgaser kommer klimatförändringen att ge ökande destruktiva och oåterkalleliga effekter på livet på jorden. Fönstret med möjlighet att agera är nästan stängt, säger Petteri Taalas, WMO:s generalsekreterare, i ett pressmeddelande.

Läs hela nyheten hos SMHI.