2019-09-11

Externa nyheter

Handelskrig och förnybart trycker ner användningen av kol

Trumps handelskrig och tillväxten av förnybar energi har tryckt ner användningen av kol bland världens stora länder under 2019. Kanske kan trenden mot växande utsläpp brytas i år, menar energiexperten Tomas Kåberger.

Läs inlägget i ETC.