2019-03-15

Externa nyheter

Handlingsplan för att nå Sveriges klimatmål

Sverige har goda förutsättningar att nå målet om netto noll klimatutsläpp år 2045. Skärpt styrning behövs dock både från staten och EU. Naturvårdsverkets underlag till regeringens första klimatpolitiska handlingsplan överlämnas till regeringen idag.

– Förutsättningarna för att ställa om är goda, säger Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket. Det svenska näringslivet har redan visat att det både finns en vilja och möjlighet att ställa om verksamheten. I omställningen finns också möjlighet till andra positiva samhällseffekter som exempelvis tryggare energiförsörjning, bättre stadsmiljö och bättre luft…

Hämtat från Naturvårdsverket.