2019-10-29

Externa nyheter

Handlingsplanen för klimatpolitiken dröjer

PREMIÄR. Klimathandlingsplanen var utlovad i september, men har ännu inte synts till. Konflikter mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna eller lagtekniska problem – förklaringarna skiljer sig åt mellan olika källor.

Regeringen ska enligt den nya klimatlagen fram sin samlade klimatpolitik för mandatperioden före årsskiftet. Den klimatpolitiska handlingsplanen bör bland annat innehålla en utvärdering av införda styrmedel, men framför allt planerade och ytterligare åtgärder för att nå klimatmålen.

Läs artikeln från Altinget miljö och energi.