2012-11-14

Externa nyheter

Hansa Vind AB och förnyelsebar energi i medvind

Både markägare och industrin har stora vinster att hämta inom vindkraften. Det menar Hansa Vind AB som arbetar för fler lokalt ägda kraftverk. Detta är otroligt ekonomiskt fördelaktigt. Av erfarenhet ser vi att de som börjat investera i delar av vindkraftverk gärna fortsätter att köpa delar av, eller hela kraftverket.

Läs hela