2012-06-21

Externa nyheter

Här är energislagen som svenskarna vill ha

Nya opinionsundersökningar ger svar på vad vi tycker om kärnkraft, fossilt och förnybart. Och den senaste veckan har flera utspel gjorts om vad svenskarna vill och inte vill satsa på när det gäller olika energislag.

Läs hela