2019-04-03

Externa nyheter

Här är vindkraftparken som kan bli störst i Europa

Piteå i Norrbotten kan om tio år skryta med den största vindkraftparken på land i Europa. I Markbygden finns tillstånd att bygga 1 100 kraftverk på en yta större än hela Stockholm.

I somras gavs den tredje och sista etappen tillstånd av Mark och miljödomstolen. Det innebär att sammanlagt 1 100 kraftverk kan byggas på en yta som är cirka 5 gånger 2 mil, väster om Piteå. Svevind har drivit projektet i 20 år och flera stora internationella företag är nu med och bygger och investerar. Totalt handlar det om 60-70 miljarder…

Nyhet hämtad från SVT.