2015-11-19

Externa nyheter

Här har storleken betydelse

De låga elpriserna har lett till kris i vindkraftsbranschen. Men trots det byggs just nu landets största vindkraftverk i Kristinehamn. Och storleken har betydelse – för lönsamheten. Runt 650 miljoner kronor investeras just nu i Sättravallen öster om Kristinehamn där åtta vindkraftverk nu strävar mot himlen.

Läs hela