2017-10-20

Externa nyheter

Här kan det bli nya vindkraftverk

Norrköpings kommun inbjuds till samrådsmöte kring ett vindkraftprojekt i vattnet utanför Oxelösund, som till viss del sträcker sig över Norrköpings kommungräns. Det fanns planer på vindkraftverk i Bråvikens mynning, vid Marviken.

 

Läs mer här