2020-07-03

Externa nyheter

Här planeras ny vindkraftspark utanför Hallandskusten

Vattenfall undersöker möjligheterna att bygga en ny vindkraftspark 25 kilometer utanför Falkenberg. Ett 80-tal verk ska producera el för motsvarande 780 000 hushåll och kommer soliga dagar att ses från land. Projektet kallas Kattegatt syd och är i sin linda.

De första kontakterna med myndigheter och andra intressenter har precis tagits och ett formellt samråd planeras till vintern. Området är 177 kvadratkilometer stort och ligger 25 kilometer från Falkenbergs kustlinje.

Läs artikeln från SVT.